Situatie op 24 september 2009

De Oostvleugel is weg.

Balengebouw zonder Oostvleugel, bovenaanzicht.

voor aanzicht

oostzijde